THÔNG TIN FILE THIẾT KẾ

Danh mục: Khách Sạn
Thể loại: KIẾN TRÚC - Bản vẽ ngoại thất
Ngày đăng: 03-09-2021
Loại file: File
File Download: Mô hình phác thảo ngoại cảnh khách sạn cổ điển - TH33 SKETCHUP.rar [89 KB]

FILE GỒM

- Bản vẽ sketchup
- File ảnh mẫu
- File ảnh nền
Danh mục:
.
.
.
.