THÔNG TIN FILE THIẾT KẾ

[block id="
buttom"
]

FILE GỒM

- Bản vẽ 3dsmax
- File ảnh mẫu
- File ảnh nền
.
.
.
.