THÔNG TIN FILE THIẾT KẾ

Danh mục: Đình - Chùa - Nhà Thờ
Thể loại: KIẾN TRÚC - Bản vẽ ngoại thất
Ngày đăng: 06-09-2021
Loại file: sketchup File
File Download: Mô hình phác thảo ngoại cảnh Nhà Thờ - T76
Tải xuống miễn phí tập tin spk.rar [20.2 MB]

FILE GỒM

- Bản vẽ sketchup
- File ảnh mẫu
- File ảnh nền

.
.
.
.