THÔNG TIN FILE THIẾT KẾ

Danh mục: Nhà hàng - cửa hàng
Thể loại: KIẾN TRÚC - Bản vẽ ngoại thất
Ngày đăng: 04-09-2021
Loại file: File
File Download: Mô hình phác thảo cảnh ngoại thất nhà hàng - cửa hàng - TH44 Sketchup.rar [176KB]

FILE GỒM

- Bản vẽ sketchup
- File ảnh mẫu
- File ảnh nền
.
.
.
.